90 jaar natuurlijk

Privacy beleid

Privacyverklaring Natuurkampeerterrein “De Toekomst “

Kampeerterrein “De Toekomst”, gevestigd aan de Langeweg 24 8166 GT te Emst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kampeerterrein “De Toekomst”

https://kampeerterreindetoekomst.nl

info@kampeerterreindetoekomst.com

0031578662400

Langeweg 24

8166 GT Emst

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kampeerterrein “De Toekomst” verwerkt uw persoonsgegevens omdat u bij ons een boeking hebt gemaakt of gebruik hebt gemaakt van onze website. We verzamelen deze gegevens om hiermee de boeking en uw verblijf zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen en we indien noodzakelijk contact met u kunnen opnemen over uw reservering. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Huisdier

Om de kwaliteit van de website te verbeteren en deze gebruiksvriendelijker te maken, maken wij gebruik van een aantal analysetools, deze gegevens worden door onze interne host verwerkt en zijn alleen voor ons in te zien. Wij delen deze gegevens niet met derden. Voor deze analyse registreren wij bij uw bezoek aan onze website de volgende gegevens:

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 

Dit doen we voornamelijk om uw verblijf zo optimaal te laten verlopen. Uw gegevens worden gebruikt om:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit voor uw bezoek aan het kampeerterrein noodzakelijk is.

– Het u mogelijk te maken om na het verblijf op ons terrein, deze te beoordelen.

– Het verplicht bijhouden van de overnachtingsgegevens voor de gemeente m.b.t. de toeristenbelasting.

Dit is mogelijk door bijvoorbeeld een review te plaatsen op onze Facebookpagina of bij de Stichting “De Groene Koepel’, waar wij bij aangesloten zijn.

Voor het optimaliseren van onze website en om daarmee het gebruiksgemak te vergroten, registreren we bij het bezoek aan onze website ook gegevens Hiermee wordt onder andere, maar niet uitsluitend, bekeken waar onze website onduidelijk is voor bezoekers of tot uitstroom leidt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende termijnen voor persoonsgegevens:

– Persoonsgegevens ( NAW, mailadres, telefoonnummer): 10 jaar

– Gegevens over website bezoek: 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

www.kampeerterreindetoekomst.nl, maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@kampeerterreindetoekomst.com.

Om zeker te weten dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. We willen u er nog op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij en degene die onze gegevens verwerken nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is onze website beveiligd met een TLS (SSL) certificaat.

Als u toch het idee hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op mail@kampeerterreindetoekomst.com.